De nye spilleregler

Gennemgang af 14 bevægelser på video

Det er ikke svært at spå. Og allermindst om fremtiden.

Den stigende datamængde og den medfølgende automatisering og monitorering er i gang med at dreje organisationers og lederes perspektiv fra det indre til det ydre. At kunne læse sin omverden og oversætte tidens trends til nye egenskaber, nye serviceydelser, produkter og ideer bliver mindst lige så vigtigt som at kunne drifte.

Spillets regler har allerede ændret sig.

De gamle spilleregler handler om mere, om vækst, om processer og angsten for sammenbrud.

De nye spilleregler handler om bedre, om værdiskabelse om mennesker og behovet for regelbrud.

Hvis man i dag vil ændre noget radikalt, så sker det ikke “derude” eller via “de store projekter”. Det sker ved at lære at omprogrammere sin egen hjerne og lede ved “de magiske øjeblikke”. Modellen “De nye spilleregler” forklarer, hvilke store bevægelser vi oplever i dag. Se videoerne i ro og mag, brug dem til møder, som inspiration og diskussion. Brug dem til at komme på forkant med de store trends i tiden, og skabe en fælles fornemmelse for hvad der er vigtigt at skabe – og vigtigt at holde op med.

Fremtiden er nemlig slet ikke så farlig og utryg, som man tror.