Standardbetingelser

Ved afbestilling eller flytning af arrangement senest 3 uger før afholdelse betales 50 pct. af det aftalte honorar. Ved afbestilling eller flytning herefter, betales 100 pct. af det aftalte honorar. Hvis der som led i arrangementet er blevet bestilt flybilletter eller anden transport, som på grund af restriktioner ikke kan refunderes, faktureres kunden det fulde beløb uanset grunden til aflysning af opgaven. Ved beløb over kr. 100.000 faktureres 50% af prisen ved projektets start. 50% efter afsluttet projekt.