Selvledelse med fremtiden som sparringspartner

Sådan lærer du at bruge fremtiden til at skabe forandring og større selvledelse