Eirin Hammari

April 5, 2015

Liselotte Lyngsø besøkte oss og holdt et flott foredrag som virkelig tilførte programmet vårt energi og engasjement! Hun ble veldig godt mottatt av publikum, og mange har dratt frem hennes foredrag i ettertid som et av de beste vi har hatt her. Vi vet at dere i Futurenavigator leverer kvalitet på en inspirerende og positiv måte, og håper derfor du vil vurdere vår forespørsel om å besøke oss i nord i januar. Anne – vi trenger deg!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *