Henrik Balzer

April 5, 2015

Kære Liselotte

Evalueringen fra elerverne har været særdeles positiv. De har givet udtryk for, at det var spændende at høre om fremtidens teknologi og hvilken indflydelse, den vil få på hverdagen. De syntes, at det var en god og levende præsentation, og positivt at blive inddraget i præsentationen ved for eksempel de, de havde lavet. Vi har på den baggrund besluttet at gentage successen i det kommende skoleår.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *